Onze online trainingen

Bekijk hier ons aanbod en kies de training die bij jou past

Online training (kortingscode)

Consultvoering in patiëntgesprekken

Veel patiënten ervaren problemen bij het gebruik van hun medicijnen. Hoe kun je deze problemen achterhalen? Hoe kun je de patiënt het beste kan helpen? Welke vragen stel? In deze training leer je het voeren van een goed consult. Dit online gedeelte is ter voorbereiding op het praktijkgedeelte.

e-learning (€)

Slikproblemen en medicatie: verpleegkundigen en verzorgenden

Bij een grote groep ouderen komen slikklachten voor. Hoe herken je slikklachten? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikklachten hebben? En hoe kun je veilig medicatie toedienen?
Deze training heeft als doel jou meer inzicht te geven in de gevolgen van slikklachten, het herkennen van slikproblemen en adviezen bij het fijnmalen van medicatie.

Online training (kortingscode)

Slikproblemen en medicatie: apothekersassistenten

Bij een grote groep ouderen komen slikproblemen voor. Hoe herken je slikproblemen? Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen kunnen slikproblemen hebben? En hoe kun je de verpleging adviseren om zo veilig mogelijk medicatie toe te dienen?
Deze training heeft als doel jou meer inzicht te geven in de gevolgen van slikproblemen, hoe geneesmiddelen werken en adviezen bij het fijnmalen van medicatie voor de verpleging.

Online training (kortingscode)

Medicatieoverdracht

Overdracht van medicatiegegevens is een enorm belangrijk proces. Bij de overdracht van medicatiegegevens is een groot netwerk van zorgverleners betrokken. Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Hoe zorg je voor goede medicatieoverdracht? In deze training leer je wat medicatieoverdracht voor jou betekent. Dit online gedeelte is ter voorbereiding op het praktijkgedeelte.

Online training (kortingscode)

Klaarmaken en toedienen van parenteralia

Bij parenterale geneesmiddelen worden de meeste meditatiefouten gemaakt. Bijna de helft van de geregistreerde fouten worden gemaakt tijdens het toedienen van parenteralia.

Online training (kortingscode)

Kernwaarden

Kernwaarden zijn waarden die jij het meest belangrijk vindt in het leven. Waar jij voor staat. Heb jij je kernwaarden helder? In deze training ga je op zoek naar jouw kernwaarden en die van het team. Het doel is om zowel persoonlijke kernwaarden als de kernwaarden van het team helder te krijgen.

Online training (kortingscode)

Veiligheid en Vertrouwen

Vertrouwen draagt bij aan je werkplezier en motivatie van jou en je team. Vertrouwen is de basis voor goed functioneren, samenwerken en goed resultaat. Het bevordert open communicatie, gezonde (werk)relaties en geven/ontvangen van feedback. Vertrouwen is dus de sleutel. Maar vertrouwen is een emotie, een gevoel. Dat maakt het lastig.

Online training (kortingscode)

Communicatie

In deze training ga je kijken naar je eigen communicatie en die van anderen. Communicatie kun je eigenlijk pas écht begrijpen als je patronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Het is belangrijk jezelf te blijven om autonoom te kunnen handelen.

Online training (kortingscode)

Talenten en drijfveren

Iedereen heeft kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten die tot de kern van een persoon behoren. Hoe duidelijker we een beeld van onze kernkwaliteiten hebben, des te bewuster we die kunnen inzetten op het werk en in privé-situaties. Ken jij je eigen kernkwaliteiten? Weet je eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te benoemen en te benutten? In deze training ga je op zoek naar jouw kernkwaliteiten.

Online training (kortingscode)

Omgaan met verandering

Veranderingen kunnen stress en weerstand opleveren, zowel bij jezelf als binnen het team. Vaak is er een groot verlangen naar hoe het was vóór de verandering. Hoe ga je om met verandering en de weerstand ertegen? Wanneer de weerstand verdwijnt, zie je pas de kansen en mogelijkheden die veranderingen met zich mee brengen. In deze training ga je op zoek naar jouw reactie op veranderingen en die van het team.

Online training (kortingscode)

Samenwerking en effectiviteit

Een optimale samenwerking zorgt voor verhoging van de productiviteit. Toch kan dit in de praktijk lastig zijn. Uiteenlopende karakters, doelen en meningen kunnen een soepele samenwerking in de weg zitten.
Om een optimale samenwerking te bereiken is het belangrijk om gezamenlijke doelen te formuleren, elkaar te motiveren, feedback te geven en aan te spreken.

Het doel is om de deelnemers inzicht te geven in hun verantwoordelijkheden en rol binnen het team.

Online training (kortingscode)

Bloedverdunners in de praktijk

Op het gebruik van bloedverdunners, ook wel anticoagulantia genoemd, kleeft een dubbel risico; de patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken zijn kwetsbaar en de geneesmiddelen zelf brengen grote risico’s met zich mee. Vaak is er sprake van combinatietherapie of triple-therapie. Huisartsen weten niet altijd goed waarom middelen naast elkaar worden gebruikt. Informatie vanuit de specialist wordt als ‘waar’ overnemen. Stopdata zijn regelmatig onduidelijk. Het risico is dat een combinatie onterecht door gebruikt wordt. Met alle risico’s van dien. Hier ligt een belagnrijk rol voor de apotheek!

Online training (kortingscode)
contra-indicaties in de apotheek

Contra-indicaties in de apotheek, wat moet je ermee?!

Vaak is het onduidelijk wat contra-indicaties (CI’s) betekenen en hoe je ze afhandelt. Denk bijvoorbeeld aan de contra-indicatie leverfunctiestoornissen, hartfalen of de CYP enzymen. Dit zijn voorbeelden van CI’s waarover kennis nodig is om de afhandeling juist te kunnen doen. Soms staat er een afgeleide CI in het apotheekinformatiesysteem. Wat is de betekenis en wat doe je hiermee in de afhandeling? En het allerbelangrijkste: hoe vertaal je jouw opgedane kennis naar de patiënt?

Online training (kortingscode)
jouw skills maximaal inzetten

Jouw skills maximaal inzetten!

Als farmaceutisch consulent, farmakundige of teamleider vorm je een mooie brug tussen de apotheker en het apotheekteam. Je neemt de apotheker veel werk uit handen door je brede palet aan skills. En daar zit ook meteen de uitdaging. Hoe stel je prioriteiten als je zoveel taken hebt? Hoe weten je collega’s waarvoor ze bij jou terecht kunnen? En hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in assistentenwerk omdat je door ziekteverzuim of verstek van assistenten steeds moet bijspringen? Deze training is voor farmaceutisch consulenten, farmakundigen of teamleiders die willen werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Online training (kortingscode)
motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

Een patiënt mee krijgen in je gesprek kan lastig zijn. Motiverende gespreksvoering kan je hierbij helpen. In deze module leer je wat motiverende gespreksvoering is en hoe jij deze tool in kan zetten in patiëntgesprekken.

Doe mee met onze eerdere deelnemers!

Graag laten we je het nut en de noodzaak zien rondom medicatieprocessen en persoonlijke ontwikkeling.
Onze trainingen zijn geaccrediteerd!