Werken volgens protocol

Video afspelen

In dit korte filmpje van het medisch centrum Leeuwarden (MCL) wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is om het protocol te volgen.
Ga eens na of jij altijd de protocollen volgt. Sla jij wel eens een stap over? Wat zijn de gevolgen wanneer je niet alle stappen volgt? Neem dit mee naar de training.