Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 maart 2021.

KennisConnect is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Via de website www.kennisconnect.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welk doel we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben;
 • We u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We op uw aanvraag uw persoonsgegevens aanbieden ter inzage, corrigeren of verwijderen.


Gebruik van gegevens

Bij het maken van een account of aanmelding voor een nieuwsbrief op onze website www.kennisconnect.nl voert u persoonsgegevens in. Wij bewaren en gebruiken deze persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst. Daarbij vullen wij deze gegevens uitsluitend aan ter verbetering van onze dienstverlening. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Bij aanmelden nieuwsbrief:

 • E-mailadres

Bij aanmaken account op de Academie:

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Big/kabiz nummer


Registratie

Deze persoonsgegevens vragen we in te voeren bij het aanmelden voor de nieuwsbrieven en het aanmaken van een account op de Academie. U kunt uw persoonsgegevens bekijken en aanpassen in uw account. Daarvoor hebt u eigen aangemaakte inloggegevens.

Na het aanmaken van een account, kunt u bestellingen plaatsen (gratis of betaald) downloaden. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens in onze database. www.kennisconnect.nl, gemaakt door WordPress, wordt beheerd door Rick Online Solutions en gehost bij Siteground. Betalingen worden verwerkt door Mollie. Voor het aanmaken van vouchercodes en het genereren van voucherrapporten koppelt www.kennisconnect.nl met Woocommerce.

We geven uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. We verkopen uw persoonsgegevens niet. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Bewaartermijnen

Ongebruikte accounts zonder bestellingen worden na 3 jaar verwijderd. Accounts met bestellingen worden volgens de wettelijke bewaartermijn van facturen 7 jaar bewaard. Zodra uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden ze verwijderd.


Cookies en Google Analytics

Onze website gebruikt enkel technische en functionele cookies. Deze cookies helpen ons om onze website goed te laten functioneren. Ter verbetering van onze producten en diensten maken wij gebruik van de gegevens geslacht en leeftijd. Deze gegevens zijn niet te linken aan personen. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.


Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder zijn dit:

 • Toegang tot persoonsgegevens schermen we af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We slaan de gegevens na ontvangst op in een apart, afgeschermd systeem.
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • We houden logs bij van het wijzigen, verwijderen en exporteren van persoonsgegevens.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maak van deze websites.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

We passen deze privacyverklaring aan als dat nodig is. Wilt u op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen? Lees de privacyverklaring dan regelmatig door.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Hebt u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via info@kennisconnect.nl of via onderstaande adresgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u wil dat we de verwerking van persoonsgegevens beperken.

We handelen uw verzoek binnen 1 maand af. Wanneer blijkt dat het om een complex of omvangrijk verzoek gaat, kan dit maximaal 2 maanden langer duren. U ontvangt hierover altijd binnen 1 maand na het indienen van uw verzoek een bericht.

Om misbruik te voorkomen kan het zijn dat we u vragen om u adequaat te identificeren. Zijn de door u opgegeven gegevens niet (meer) te herleiden tot u? Dan kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Als dat zo is, laten we u dat weten.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Contactgegevens

KennisConnect
Achter de Molen 8
7722 LS Dalfsen
info@kennisconnect.nl